Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

 

Ważne informacje:

 

1. Od dnia 19 kwietnia  2021r. oddział przedszkolny

     powraca do stacjonarnego funkcjonowania w szkole

     według dotychczasowego rozkładu zajęć.

     Natomiast lekcje klas I-III  odbywają się nadal zdalnie na 

     platformie TEAMS zgodnie z planem lekcji obowiązującym

     w szkole.

2.  Wypożyczanie książek z biblioteki będzie umożliwione

     w poniedziałki od godz. 13.00 - 14.00 oraz we środy

     od 8.00 - 8.30