Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - RODO).

 

W związku z powyższym, przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Św. Stanisława Kostki w Załężu (Załęże 3, 38-223 Osiek Jasielski).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.         Administratorem Danych Osobowych podanych przez Państwa jest Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Załężu.

2.         Z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki
w Załężu można skontaktować się poprzez pocztę e-mail: iod@saveconsulting.pl

3.         Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawnych.

4.         Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych będą organa władzy państwowej, podmioty wykonujące zadania publiczne i działające na zlecenie powyższych organów oraz podmioty realizujące przedsięwzięcia zawarte
w umowach z Administratorem Danych Osobowych – Dyrektorem SP im. Św. Stanisława Kostki w Załężu.

5.         Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.         Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7.         W sytuacji, gdy przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8.         Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta pomiędzy stronami umowa.

9.         Podane przez Państwa dane osobowe, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bez profilowania.

10.    Podane przez Państwa dane osobowe, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawnych.

 

 

 

      

 


 


 

Dzień Najbardziej Kochanych

 

Marek Hłasko napisał, że „(...) najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić – nieraz na zawsze.” Bywa jednak różnie, czasami po prostu największym uczuciem darzymy te osoby i te rzeczy, które zdobyliśmy z największym trudem...

 

Dzień Najbardziej Kochanych
czytaj więcej