Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Rada Rodziców

 

 

Ogólnym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi

fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin. 

 


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Przew. – Beata Jurasz


 Sekretarz – Elżbieta Matyga


Skarbnik  - Anna Bal