Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Rada Rodziców

 

 

Ogólnym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi

fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin. 

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Przew. – Dagmara Dziadosz

 

 Sekretarz – Justyna Mastej

 

Skarbnik  - Małgorzata Kurcz

 

Członkowie: Aneta Chłopek, Agata Witusik