Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Szklanka mleka

"Na kartonik mleka każdy uczeń czeka"

 

 

 

     Ideą Programu "Szklanka Mleka" jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse

na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole.

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci  oraz edukacja z zakresu żywienia.

Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

 

 

 

 

   W Polsce od czasu akcesji do UE program „Szklanka Mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

 

   Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Szklanka Mleka". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.

 

   W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i jogurty o różnej zawartości tłuszczu..

 

   Od początku realizacji programu „Szklanka Mleka” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.