Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Czyste powietrze wokół nas

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”Drodzy Rodzice !
Informujemy, iż Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Załężu bierze udział w Krajowym programie
edukacyjnym` „Czyste powietrze wokół nas”.  W ramach realizacji „Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje edycje Krajowego programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Na poziomie krajowym Program został zainicjowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Został opracowany przez zespół ekspertów zajmujących się problematyką tytoniową i jest odpowiedzią na stale obniżający się wiek dzieci eksperymentujących z tytoniem oraz powszechność biernej inhalacji jego dymu od momentu poczęcia.

 

 

   Program jest skierowany do najstarszych  przedszkolaków - 5 - 6 latków, ich rodziców i opiekunów. Składa się z zajęć, które są skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonują odpowiednie rysunki, których celem jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego. Dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. W wyniku tych zajęć dzieci mogą usystematyzować swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, zastanowić się, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy jest się narażonym na wdychanie dymu z papierosa.

 

 

 

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

 

 1.  Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają
    w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

 

   Zajęcia pobudzają ciekawość życiową dzieci i systematyzują ich wiedzę na temat szkodliwości palenia, dzieci uczą się radzenia sobie w sytuacjach trudnych i szkodliwych. Wprowadzenia wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych. 

 

 

 

PROFILAKTYKA ANTYTYTONIOWA

 

 O istotnej potrzebie edukacji dzieci nt. szkodliwości używki świadczą wyniki prowadzonych badań:

-  w Polsce codziennie zaczyna palić pół tysiąca dzieci,
-  rocznie palenia próbuje około 180 tys. nieletnich,
-  do ukończenia 11 r.ż. ⅓ dzieci ma już za sobą eksperymentowanie z paleniem,
-  wśród piętnastolatków ¼ pali regularnie,
-  dzieci w Polsce wypalają rocznie 3 – 4 mld papierosów,
-  4 mln dzieci wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych,
-  w 67% gospodarstw domowych dzieci narażone są na dym  tytoniowy.

   Realizacja programu gwarantuje wszechstronne podejście do profilaktyki antytytoniowej - wpływa nie tylko na dziecko, ale także na jego rodzinę oraz personel przedszkola, czyli osoby z którymi przedszkolak spędza najwięcej czasu i które na tym etapie życia są dla niego autorytetem.
 Istotnym elementem interwencji jest nacisk na znajomość, umiejętność werbalizowania i egzekwowania swoich praw przez dzieci, w tym prawa do zdrowia czy ochrony przed przemocą Ponieważ palą koledzy, starsze rodzeństwo, rodzice - przykład jest zaraźliwy - również ten zły. Edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę zjawisko biernego palenia.  

 

 

 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi:

 

  • zmniejszoną gotowość szkolną,

  • zaburzenia rozwoju psychoruchowego,

  • zaburzenia zachowania dziecka,

  • zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,

  • zmniejszenie odporność immunologicznej organizmu;

   Dorośli nie zdają sobie sprawy, że paląc narażają swoje dzieci na choroby związane z nałogiem tytoniowym.
Z badań wynika, że w Polsce ponad 4 mln dzieci w wieku od 0- 14 lat wzrasta w „atmosferze biernego palenia”.

 

   Warto podkreślić, że program antynikotynowy nie jest wymierzony przeciwko rodzicom, którzy są palaczami, lecz ma za zadanie zwrócić ich uwagę na zjawisko biernego palenia, na dzieci, dla których bierne palenie oznacza m.in. zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia zachowania dziecka, zmniejszoną gotowość szkolną, mniejszą odporność na infekcje itp.
Nie chodzi o to, by wytworzyć w dzieciach obrazu rodzica-palacza jako złego człowieka, lecz by uświadomić im, iż sama czynność palenia papierosów przez palacza powoduje zagrożenie zdrowia własnego i innych osób, które wdychają dym tytoniowy.

 

 

REALIZUJĄC PROGRAM PAMIĘTAJMY O TYM,
ŻE ZNACZNA CZĘŚĆ MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH LUDZI
KSZTAŁTUJE SIĘ W PIERWSZYCH LATACH ŻYCIA
A UMIEJĘTNOŚCI WYNIESIONE Z PRZEDSZKOLA
PROCENTUJĄ W SZKOLE I W DOROSŁYM ŻYCIU.