Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Klub Bezpiecznego Puchatka

 

 

Klub Bezpiecznego Puchatka

 

    Celem tego programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole; wytworzenie u nich naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia oraz edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domu.

Artykuły