Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Zawsze razem

Program - ZAWSZE RAZEM

W Szkole Podstawowej w Załężu uczniowie klas I-III realizują program "Zawsze razem". Program został przygotowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Jaśle. Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec słabszych.
Cele szczegółowe programu to:
- przekazanie wiedzy o chorobie, w tym również o chorobach zakaźnych i przewlekłych
- budowanie przyjaźni, więzi i współczucia między rówieśnikami
- unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia
- podejmowanie zdrowych wyborów życiowych Realizatorami programu są wychowawcy klas I – III oraz pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia
Tematyki programu „Zawsze razem” obejmują następujące treści :
- Co to jest zdrowie
- Jak dbać o zdrowie
- Dlaczego niektórzy ludzie chorują
- Jak rozprzestrzenia się choroba
- Jak się czujemy gdy jesteśmy chorzy
- Komu mówisz gdy się źle czujesz
- Co czujesz do kogoś kto jest chory
- Co czujesz do siebie gdy jesteś chory
- Co to są choroby przewlekłe i choroby zakaźne ( w tym również AIDS ), jak się można zakazić
- Co robić żeby nie chorować
- Jak pomóc choremu koledze

Program jest realizowany poprzez różnego rodzaju formy pracy:
- słowo żywe
- piosenki, wiersze o zdrowiu
- praca z książką „Zawsze razem”
- konkurs plastyczny

Ilość godzin przeznaczona na realizację programu jest zróżnicowana i zależy w znacznym stopniu od tematyki. Nasze wspólne działania prozdrowotne powinny przynieść wymierne efekty w zakresie prawidłowych zachowań prozdrowotnych.