Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. z

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Na

rodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

3.

Ferie zimowe

11 lutego -24 lutego 2019 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

 

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46,poz. 432, z późn. zm.)

 

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

 

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46,

poz. 432, z późn. zm.)

 

6.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)