Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Moje dziecko idzie do szkoły

Jest to program edukacyjny, mający na celu zwrócenie uwagi rodziców na potrzeby dzieci, wynikające z rozpoczęcia edukacji w szkole. W ramach tego programu, zarówno dziecko jak i rodzic podnoszą swą świadomość prozdrowotną, a mianowicie dowiadują się wąznych informacji na dane tematy:

- prawidłowe poruszanie się po drogach, uczulenie na występowanie zagrożeń i  nauczenie właściwych reakcji i zachowań,

- poprawne zachowanie się wobec zagrożeń ze strony zwierząt,

- uświadomienie konieczności stosowania leków w pewnych sytuacjach, jednak tylko pod kontrolą dorosłych,

- zachęcanie do zjadania owoców i warzyw, jako źródła witamin potrzebnych dla zdrowia,

- uświadomienie konieczności ćwiczeń gimnastycznych i uprawiania sportu, które są bardzo dobre dla naszego zdrowia, prawidłowej postawy oraz dobrego samopoczucia,

- zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw na podwórku.