Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu

Żywot Św. Stanisława Kostki

 Żywot św. Stanisława Kostki   

 

           

Święty Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie, na Mazowszu w grudniu 1550 roku. Był synem Jana i Małgorzaty. Miał liczne rodzeństwo: trzech braci i dwie siostry.

         Już od samego początku rodzice świętego wychowywali swoje dzieci w głębokiej wierze katolickiej skłaniając je do wielkiej pobożności, skromności i uczciwości. W takiej atmosferze wyrósł Stanisław, który był bardzo wrażliwym chłopcem.

         W wieku 14 lat razem z bratem został wysiany do szkół jezuickich w Wiedniu. Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Nagłe uzdrowienie przypisał Matce Bożej, do której miał wielkie nabożeństwo. Stanisław pragnął wstąpić do zgromadzenia jezuitów, ale nie mógł liczyć na pozwolenie rodziców. W sierpniu 1567 roku pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. Dotarł do Dyllingi w Bawarii (ok. 650 km) i zgłosił się do św. Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie św. Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. Mając 18 lat złożył śluby zakonne.
         Zmarł w sierpniu 1568 roku, przepowiedziawszy swoją śmierć. Kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. Beatyfikowany w 1670 roku. Kanonizowany przez Benedykta XIII (1726). Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale

w Rzymie. Św. Stanisław jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej

i płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy; studentów oraz nowicjuszy jezuickich, a także polskiej młodzieży.
         Św. Stanisławowi przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 roku. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława w obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).

W ikonografii św. Stanisław Kostka przedstawiany jest w stroju jezuity. Jego atrybutami są: anioł podający mu Komunię Świętą, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Madonna oraz różaniec.

         Początkowo święto Św. Stanisława Kostki było obchodzone 13 listopada zaś od roku 1969 obchodzi się go 18 września. Nowa data związana jest z rozpoczęciem roku szkolnego, kiedy młodzież może polecić się jego wstawiennictwu.