Kalendarz szkolny 2017/2018

Jesteś tu: » Strona startowa » Kalendarz szkolny 2017/2018

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. z

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Na

rodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

3.

Ferie zimowe

29 stycznia -11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Na

rodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46

, poz. 432, z późn.zm.)

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46,poz. 432, z późn. zm.)

 

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

 

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46,

poz. 432, z późn. zm.)

 

6.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji N

arodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46

, poz. 432, z późn. zm.)