Nauka poprzez zabawę 2011-2013

Jesteś tu: » Strona startowa » Unijne Projekty » Nauka poprzez zabawę 2011-2013

Nauka poprzez zabawę 2011-2013

PROGRAM UNIJNY:

 

„Nauka poprzez zabawę – stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów ze szkół podstawowych klas I-III z Gminy Osiek Jasielski ”.

 

 

Realizowane zajęcia:

1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

 

2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

 

3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

 

4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.


 

Projekt „Nauka poprzez zabawę - stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów ze szkół podstawowych klas I-III z Gminy Osiek Jasielski” realizowany jest przez 6 szkół z gminy wśród których jest nasza szkoła. Dzięki realizacji projektu z indywidualizacji nauczania, dzieci mogą wzbogacić ofertę zajęć dodatkowych, a tym samym lepiej zrealizować cele wynikające z wymagań nowej podstawy programowej, która zakłada indywidualizację procesu nauczania stosownie do potrzeb i możliwości każdego ucznia.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III

Cele szczegółowe projektu w Szkole Podstawowej w Załężu to:

  1. Zmniejszenie zaburzeń umiejętności szkolnych dotyczących specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

  2. Zmniejszenie zagrożenia dysleksją.

  3. Zwiększenie wiedzy i umiejętności matematycznych w szczególności w liczeniu pamięciowym i rozwiązywaniu zadań tekstowych

  4. Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych oraz nabycie umiejętności zachowań asertywnych.

  5. Zwiększenie wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów zdolnych

  6. doposażenie bazy dydaktycznej szkoły

W wyniku realizacji projektu uczniowie poprzez zabawę rozwijają swoją kreatywność i aktywność. Projekt wpływa na wszechstronny rozwój uczniów; poszerza  ich wiedzę, podnosi umiejętność współpracy w grupie, ułatwia dostęp do informacji, wpływa na kreowanie postaw społecznych, wzmacnia wiarę we własne możliwości, a tym samym daje szansę na lepszy start w przyszłą edukację.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji